Medlemskap 

Medlemsavgiften för 2023 har fastställts till 150 kr för enskild person.
Hemmavarande barn betalar från och med det år de fyller 20.

Medlemsavgiften för föreningar är 250 kr.
Medlemskapet gäller årsvis från 1 januari till 31 december.

Bli medlem! Så här gör du:

Sätt in medlemsavgiften på bankgiro nr: 5071-9830 eller
swish nr 123 098 91 11.
Viktigt att du skriver ditt namn (gärna även barn, trots att de inte betalar) och adress. Ange gärna en mailadress som informationsväg.

Varför medlem?

Som medlem i föreningen bidrar du till att skapa en levande landsbygd!

Genom att betala medlemsavgift bidrar du till driften och underhållet av bygdegården, men även genom att komma med egna idéer till vad bygdegårdens lokaler kan användas till och/eller ställa upp som arbetskraft på de evenemang som finns idag.

Kanske är du sugen på att starta en studiecirkel?

Som medlem i föreningen får du ett rabatterat pris då du hyr lokalerna.