loading...

KYRKAN I LID MED ALBERTUS PICTOR

Kyrkan i Lid är enastående i många avseenden. Framför allt gäller detta kalkmålningarna från mitten av 1400-talet. Dessa har målats av Albertus Pictor, Sveriges mest namnkunnige målare under medeltiden känd för ett trettiotal utsmyckningar i Mälarområdet och Sörmland. De unika kalkmålningarna, som togs fram i samband med att kyrkan restaurerades i mitten av 1950-talet, tillägnas Jungfru Maria och den helige Olof. Den senaste forskningen visar att Albertus var från Immenhausen i Tyskland, död år 1509 i Stockholm. Målningarna i Lid kan till och med vara hans mästarprov innan han skrevs in i borgarståndet i Arboga år 1465.

Kyrkan byggdes i slutet av 1100-talet som en enkel romansk kyrka med platt innertak i trä. Kring mitten av 1400-talet ersattes trätaket med tre brandsäkra, kalkputsade gotiska valv, ett av dem över det mindre koret. Den ursprungliga kyrkan bör ha varit helgat åt Sankt Olof, en av medeltidens främsta helgon i Norden.

Lids kyrka är också unik genom det enda bevarade signerade självporträttet av Albertus Pictor på en av de södra valvpilastrarna. Mitt emot han han avbildat kyrkoherden i Lid, Lars eller Laurentius. Ovanför den nuvarande predikstolen återges hans som bekostade utsmyckningen, det vill säga Olof Johansson, lågfrälseman och väpnare på Sparsta i Lid.

Kyrkans äldsta inventarium från slutet av 1100-talet är det stora romanska triumfkrucifixet, vars ursprungliga färger är så gott som helt bevarade. Här framställs Kristus som den segrande världshärskaren.

(Interörfoton i bildspelet: Sam Sandqvist)

Mer information om Lids kyrka
i Rönö församling hittar du på
Svenska kyrkans hemsida:

www.svenskakyrkan.se/rono